Lagere boete bij geringe overschrijding aangiftetermijn VpB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet ruimte voor matiging van een boete bij geringe overschrijding van de termijn voor het doen van aangifte VpB. Juist omdat de aangifte slechts 15 dagen te laat was, kon de inspecteur toen hij de aanslag oplegde wel gewoon beschikken over de gegevens uit de aangifte. Dit, in combinatie met het feit dat het te betalen bedrag al enkele jaren nihil bedraagt, is voor de rechtbank reden de boete te verminderen van € 2460 tot € 1000.

Een bv wordt aangemaand om op straffe van een verzuimboete uiterlijk 16 januari 2012 aangifte vennootschapsbelasting te doen over het jaar 2010. Op 23 januari 2012 laat de bv weten dat de winst nihil bedraagt en dat zij nog dezelfde maand aangifte zal doen. De aangifte wordt door de bv ingediend op 31 januari 2012. De inspecteur legt ruim een maand later de definitieve aanslag vennootschapsbelasting op naar een te betalen bedrag van nihil. In geschil is of de inspecteur terecht een verzuimboete van € 2460 heeft opgelegd voor de te late indiening van de aangifte.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is er ruimte voor matiging van een boete bij geringe overschrijding van de termijn voor het doen van aangifte. Juist omdat de aangifte slechts 15 dagen te laat was, kon de inspecteur toen hij de aanslag oplegde wel gewoon beschikken over de gegevens uit de aangifte. Dit, in combinatie met het feit dat het te betalen bedrag al enkele jaren nihil bedraagt, is voor de rechtbank reden de boete te verminderen van € 2460 tot € 1000. De rechtbank neemt hierbij tevens in aanmerking dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat met de verhoging van de verzuimboete wegens aangifteverzuimen onder meer wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen naar geschatte bedragen. Naar het oordeel van de rechtbank gaat dit door de wetgever van belang bevonden argument in het onderhavige geval niet op, nu de aangifte voorhanden was.

Bron: Accountancy Nieuws